Sonda

Sonda je studentski stručni časopis Stomatološkog fakulteta koji izlazi dva puta godišnje. Prvi put objavljen 1999. godine pod nazivom Stomatološka Sonda, a pod vodstvom tadašnjeg studenta, a današnjeg doc. dr. sc. Davora Illeša, časopis je s godinama postao jedan od najprepoznatljivijih i najdugovječnijih projekata našeg fakulteta. Časopis objavljuje stručne radove, nastavne tekstove, te aktualne vijesti vezane za akademski život nastavnika i studenata. Autori svih radova su studenti Stomatološkog fakulteta u suradnji sa nastavnicima, te mnogobrojni vanjski suradnici čiji broj raste sa svakim novim brojem Sonde.

 

Do danas je objavljeno 38 brojeva Sonde. Uredništvo čine studenti, koji u potpunosti kreiraju svako izdanje. Budući da stomatologija kao znanost svakim danom rapidno napreduje, Sonda pokušava ostati u koraku sa svim najnovijim saznanjima iz struke, te je zbog toga i postala neizostavna literatura studenata za učenje i lakše polaganje ispita. O kontinuranom rastu i kvalitetnom radu Sonde govori i podatak da su čitatelji i doktori dentalne medicine te se Sonda sve više može naći i u stomatološkim ordinacijama naših susjednih država.

 

Za svoje djelovanje, Sonda je u akademskoj godini 2010./11. nagrađena Posebnom Rektorovom nagradom.