EDSA

Europska udruga studenata dentalne medicine (engl. EDSA – European dental students’ association) je međunarodna organizacija studenata dentalne medicine koja je osnovana 1988. godine. Danas EDSA broji više od 70 000 članova iz 28 države.

 

Cilj Udruge jest potaknuti studente dentalne medicine da zajedno surađuju i predstavljaju svoje interese. Studenti su u mogućnosti upoznati različite obrazovne sustave država članica EDSA-e te steći prijatelje sličnih interesa iz cijele Europe. Također, studenti  razmjenjuju iskustva i savjete u cilju unaprjeđenja nastavnih i izvannastavnih aktivnosti na svojim fakultetima. EDSA kroz svoje mnogobrojne projekte potiče aktivnost i razmjene studenata.  

 

Tijekom godine, održavaju se dva sastanka; jedan na proljeće, a drugi na ljeto. Na sastancima mogu sudjelovati svi delegati država članica EDSA-e, što naravno uključuje i Hrvatsku. Ovim putem vas pozivamo da se prijavite na sastanke i uključite se u našu veliku europsku priču. Garantiramo vam da nećete požaliti!

 

Jedni od najvažnijih projekata EDSA-e  jesu projekti mobilnosti. Oni uključuju European Visiting Programme (EVP) te ljetne i zimske kampove. Njihov cilj povezati je studente i omogućiti im posjetu nekom drugom fakultetu u Europi na nekoliko dana. U tom periodu, studenti imaju predavanja i radionice na kojima mogu razvijati svoje vještine i steći nova znanja na polju dentalne medicine. Također, studentima su organizirane i kulturne i društvene aktivnosti (obilazak grada, izleti). 

 

EDSA, također, organizira različite radionice i projekte na kojima studenti mogu usavršiti svoje vještine, i to ne samo u stomatologiji, već i na polju menadžementa, ergonomije, javnog govora, pisanja…

 

EDSA časopis je, također, jedan od važnih projekata. Izdaje se dva puta godišnje u printanom i digitalnom obliku. Studenti u časopisu predstavljaju kliničke slučajeve, pišu stručne članke, ali i članke o svom iskustvu.

 

Više informacija o djelovanju EDSA-e slobodno potražite na društvenim mrežama i službenoj stranici!